Zelfhulptherapie
Zelfhulptherapie gaat uit van de positieve uitwerking van de persoonlijke autonomie tijdens en na de behandeling. Als behandelmethode is zelfhulptherapie een belangrijk principe binnen de traditionele Chinese geneeswijzen en gebaseerd op het principe van Yangsheng (het leven cultiveren) en Yangxing (het lichaam cultiveren). Het is niet noodzakelijkerwijs gericht op het voorkomen of genezen van ziekte maar focust op het cultiveren en het onderhouden van de vitaliteit binnen een holistische context: niet alleen lichaam en geest maar ook de sociale omgeving en relaties van iemand zijn hierin belangrijke aspecten. Het doen van dagelijkse zelfhulpoefeningen, aandacht geven aan je eetpatroon en het reguleren van je energie en emoties komen daarbij de algehele gezondheid ten goede.

Zelfhulptechnieken
Waar je aan kunt denken bij de zelfhulptechnieken zijn:

Do-In oefeningen waarbij je leert om met behulp van de ademhaling en strekoefeningen het lichaam meer in balans te brengen.
Op mindfulness lijkende meditatieoefeningen waarbij de geest meer tot rust komt.
Ademhalingsoefeningen die erop zijn gericht de meridianen, organen en emoties in balans te brengen.
Zelf-acupressuur waarbij drukpunten van het lichaam behandeld worden.

Adviezen over hulpmiddelen
Bij de verschillende technieken wordt zonodig de aanschaf van bepaalde hulpmiddelen geadviseerd. Enkele voorbeelden van hulpmiddelen zijn kurkblokken, bolsters en stretch-straps. Daarnaast kunnen o.a. moxibustiematerialen en verblijfsnaaldjes meegegeven worden voor eigen gebruik thuis. Wordt er gewerkt met ademhalingstechnieken en meditatietechnieken dan zijn er geen hulpmiddelen nodig. Deze technieken hebben voordelen bij klachten zoals slaapproblemen, stress, burn-out en overige psychische klachten; de drempel naar de toepassing van deze technieken is laag omdat je de ademhaling altijd kan inzetten ongeacht waar je je bevindt. Tijdens een sessie zelfhulp worden deze dan ook veelvuldig ingezet zodat je ze zelf weet toe te passen in het dagelijks leven.

Voedingsadviezen
Bij deze behandelvorm horen adviezen over voeding die afgestemd zijn op individuele kenmerken. Vanuit de Chinese geneeskunde wordt er onder meer aandacht gegeven aan de thermische werking, de wijze van bereiden en de werking van voeding op de organen. Voeding kan meer harmonie brengen, niet alleen in het lichaam maar ook op psychisch vlak.

Erkend door zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars vergoeden deels of geheel deze behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per zorgverzekeraar en het gekozen zorgpakket. Als behandelvorm valt het onder Shiatsu Therapie en daarmee onder de complementaire geneeswijzen. Praktijk Organ Balance is aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT.